Подай сигнал

В ,,Светът на траките“

Община Казанлък  спечели финансиране за реализирането на Проектът „Светът на траките“.Той  е насочен към възстановяване и опазване на паметник на културата Култово-погребален комплекс в надгробна могила „Оструша” с категория „национално“ значение, към осигуряване на достъпност на тракийското културното наследство в долината за обществеността от страната и чужбина, както и към предоставяне на възможности на посетителите на района да се потопят в бита на древните траки чрез изграждане на многофункционален туристически комплекс, който да изпълнява ролята на „портал“ за посещение на цялата долина и древните гробници разположени в нея.

Комплексът ще разполага с тронна зала, автентична с тронната зала на двореца Севтополис, с макет на древния град Севтополис, с шатра за организиране на различни събития, 3D виртуална реалност, изложби и други мероприятия и атракции, с кафене, места за настаняване и ресторант. Магазини за сувенири, занаятчийски ателиета, конферентна зала, алеи за разходка, беседки и пейки за отдих ще допълват облика на комплекса. „Светът на траките“ ще предлага 64 паркоместа за автомобили и 4 за автобуси, както и специален паркинг за велосипеди.

Проектът ще осигури липсващи предпоставки за превръщането на серийния обект от гробници в района на гр. Казанлък и Казанлъшка тракийска гробница в конкурентоспособен туристически продукт. В допълнение, като част от проекта да бъде изградена велоалея с дължина 6 841 л.м., която да свързва бъдещия туристически атракцион край Шипка със съществуващата велоалея между Казанлък и Крън. Това е първият проект за създаване на цялостен туристически продукт по приоритетна ос 6 “Регионален туризъм“, одобрен от Фонд за устойчиви градове.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • ще се популяризират и социализират обектите на тракийското историческо наследство в региона;
  • ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обектите на културно наследство
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *