Подай сигнал

Няма да има рязко повишение на отчисленията за депониране на битови отпадъци

Националното сдружение на Общините ,в чийто управителен орган е кметът на Казанлък-Галина Стоянова и Министерството на околната среда и водите постигнаха споразумение, за определяне на по-ниски и балансирани размери на отчисленията за депониране на отпадъци. С промяната на Наредба №7/2013 г. на МОСВ отчисленията на общините по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за следващите 3 поредни години ще бъдат променени както следва: 
• за 2020 г. – 69 лв./т. (вместо досегашните 95 лв./т.) 
• за 2021 г. – 82 лв./т. ( вместо досегашните 95лв./т.) 
• за 2022 г. – 95 лв./т. 
По този начин се дава възможност да се направи необходимия преход към въвеждането в експлоатация на изграждащите се към момента общински инсталации за третиране и компостиране на биоотпадъците и за сепариране на битовите отпадъци. Очаква се до края на 2021 г. в страна да работят 53 инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за сепариране/предварително третиране и 4 инсталации за анаеробно разграждане. Промените в Наредбата се очаква да бъдат публикувани в Държавен вестник до края на м. февруари 2020 г.
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *