Подай сигнал

Професия ,,Приемен родител,,

Казанлък е една от общините  в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ . 51 са действащите професионални приемни семейства в Област Стара Загора към момента. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени, в периода, в който полагат грижи за приемното дете.Заплатата за приемен родител е в границите на 840-952 лева, в зависимост от броя на настанените в семейството временно деца.
Базата за определяне на възнаграждението е минималната работна заплата за страната.
Докато помощите и издръжката са предназначение за покриване нуждите на детето, възнаграждeнието по трудовия договор с приемните родители е заработено срещу личния им труд и те нямат задължение да го разходват за нуждите на детето, настанено при тях.

Освен възнаграждението си за гледане на деца, настанени в приемно семейство, на “майките на заплата” се предоставят и средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване от Дирекция ,,Социално подпомагане,,. За дете до 7 годишна възраст за издръжка се плаща по 225 лева или 3-кратния размер на гарантирания минимален доход, от 7 до 14 години – 3,5-кратния размер на годишен месечен доход или 262,50 лева. От 14 години до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се заплаща издръжка в размер на 300 лева месечно.

Средствата се предоставят от общината или лицензирания доставчик на социалната услуга “приемна грижа”. Те са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа –  за гр. Казанлък – ул. „Войнишка“ 25, тел. за връзка – 0878/799 373.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *