Подай сигнал

С грижа за възрастните хора и хората с увреждания

Община Казанлък започна организация за разкриване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа“.Целта й е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Казанлък, чрез предоставяне на индивидуализирана здравно-социални подкрепа в домашна среда.

  Кметът на Община Казанлък възложи на Домашен социален патронаж, предоставяне на услугата „Патронажна грижа“.От месец февруари 2020 година за период от 12 месецаДомашен социален патронаж ще предоставя мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 142 души, кандидатствали и класирани за потребители на услугата.

Услугата „патронажна грижа“ ще се предоставя по Методика, одобрена от Министъра на здравеопазването.

 

Потребители, които да ползват услугата „патронажна грижа“ могат да бъдат:

Ø  Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години) с ограничения или невъзможност за самообслужване и

Ø  Хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък. 

 

 В изпълнение на дейностите по предоставяне на патронажни грижи ще бъдат привлечени и обучени 11 екипа от специалисти по здравни грижи и специалисти по социални дейности. В подкрепа на потребителите ще работят 1 рехабилитатор и 1 психолог. В процес на организация са доставки на консумативи, материали и оборудване, необходими за обезпечаване на услугата. За подобряване мобилността на екипите в услугата ще бъдат закупени 2 броя леки автомобили.    

Офисът на услугата се намира в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3. Същият ще бъде ремонтиран, оборудван и обзаведен.  

 

Проект Патронажна грижа в община Казанлък“ се финансира по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез Европейския социален фонд. 

Общата стойност на проекта е 366 536,48 лв., от които 311 556,01 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд, а 54 980,47 лв. национално финансиране. 

Проектът е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *