Подай сигнал

Омбудсмана с препоръка към Областния управител за създаване на кризисен център за жертви на домашно насилие

 Повод за препоръката са десетките случаи на жени и деца, пострадали от домашно насилие и липсата на достатъчно кризисни центрове в страната, които да поемат навременната грижа за жертвите .
Известно е, че в България кризисните центрове са едва 13 и винаги са пълни. В 18 от 28 областни центрове няма място за настаняване на жертви на насилие. Съгласно минималните стандарти на Съвета на Европа, на всеки 10 000 души трябва да има поне едно място за кризисен прием на жени, за които няма друга безопасна алтернатива. Липсата на кризисни центрове и неефективното им географско разпределение, се отбелязва като основен проблем на България във всички международни и европейски препоръки и доклади.
Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги „кризисен център“, е „комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.“ Достъп до такава социална услуга е право на всеки български гражданин
Ковачева подчертава, че има остра нужда в страната да се развият и разширят социалните услуги, предоставяни на жертвите, така че те да имат на разположение повече инструменти за защита и помощ, в зависимост от вида насилие и интензитета му.
Към този момент инициативата за разкриване на социални услуги, е вменена изцяло на общините, но с влизането в сила от 01.01.2020 г. на новия Закон за социалните услуги, се създава възможността и областните управители да поемат такава инициатива, което дава и основание на Омбудсмана да препоръча да се започне  подготовка за тази нова отговорност. ,,Основавам моята препоръка и на нормативно закрепената отговорност на областните управители да подпомагат координацията и сътрудничеството на общините на територията на областта при оценка на потребностите от социални услуги, планиране и предоставяне на социални услуги на областно ниво, като социалните услуги на областно ниво са услуги, които се предоставят за удовлетворяване на потребностите на населението на цялата област.,,-се казва в препоръката.
Категория
ОБЩЕСТВО

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *