Подай сигнал

Община Казанлък ,обяви конкурс ​за длъжността Началник-отдел “Култура и туризъм”

Кандидатите трябва да имат висше образование в областите  – културология, туризъм, хуманитарни, изкуство, икономика и мениджмънт, публична администрация, както и 4 години професионален опит в сферата и да владее чужди езици . Началника шен проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината и създава условия за тяхната реализация; координира работата на общинските културни институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината; организира и обезпечава щатно дейностите на общинските и регионални културни институти, съобразно тяхната специфика, функции и нормативни изисквания; осигурява финансирането на местните и държавни дейности по културата, организира, ръководи и контролира финансовата дейност на дейностите в отдел „Култура и туризъм”, следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина; планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината и осъществява контрол при неговото изпълнение . Той ще участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен; съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути . Определения еазнер за основна месечна заплата е 1000 лв. Подробности за конкурса на сайта на Община Казанлък.
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *