Подай сигнал

РИОСВ Стара Загора ,установила италиански боклуци в Калитиново, но проверката не констатирала нарушения

Жителите на старозагорското село Калитиново се оплакаха , че на територията на населеното място има площадка в която се извозват отпадъци от Италия и Германия . Често те ставали свидетели ,как камиони с чужди регистрации стоварват бали с отпадъци. На 28.06.2018 г. в Община Стара Загора на основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора е внесена информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки в строителни материали и изделия“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, община Стара Загора с възложител „АТЗ Проджект“ ЕООД, гр. София. 10 дни по-рано на 18.06.2018 г. ,РИОСВ Стара Загора издава разрешение на „АТЗ Проджект“ ЕООД, да извършва дейности по третиране на отпадъци -24 000 тона пластмаса ,като произхода е от физически и юридически лица .

На 23.12.2019 г. РИОСВ – Стара Загора проверява площадката .При обхода й и при проверка на представените документи са констатирали, че на площадката се съхраняват разрешени съгласно регистрационния документ отпадъци от пластмаса и каучук в бали, опаковани с метална тел; полиетиленови бали и в биг-бег чували с произход България и Италия. Няма ,обаче констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Управител на ,,АТЗ проджект,, ЕООД е Светлин Убчев .Той е свързан косвено с енергийния бос Христо Ковачки. Убчев е бивш съдружник на управителя на ,,Гранд Енерджи,,, Александър Спасов . През февруари миналата година ,, Гранд Енерджи“ ЕООД пое изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Според Търговския регистър едноличен собственик на новия концесионер е Александър Спасов. До лятото на 2018 г. обаче съдружници във фирмата с капитал от 5 хил. лв. с равни дялове са били Светлан Убчев и Валентин Терзийски, бивш шеф на “Топлофикация-Плевен”.

Категория
РАЗСЛЕДВАНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *