Подай сигнал

От 300 до 1000 лв . глоба , ако хвърляме отпадъци на неразрешени за това места

На предстоящото си заседание , Общинският съвет на Казанлък ще разгледа и приеме нова Наредба N:23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък . В нея са предвидени строги наказания за граждани , които не опазват околната среда . С глоба от 300 до 1 000 лв. ще се наказва физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места , предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване . Същата е глобата и за граждани , които изваждат от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да им е възложено тяхното обслужване. От 1 400 до 4 000 лв. са глобите за едноличен търговец или юридическо лице .От 10 000 до 50 000 лв. ще плаща едноличен търговец или юридическо лице, което , изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места и за нерегламентирано изгаряне или извършване на друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци. От 5000 до 10 000 лв. е глобата за този който възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато такъв се изисква .

Категория
КАЗАНЛЪК

Коментари

  • Когато стане,ще кажа браво,ама надали! НЕ ВЯРВАМ! То контейнери няма,разделно да изхвърляме!Хората събират и разделно,а като мине камиона слага всичко на едно място!Хората слагат до контейнерите пакети със стъкла,защото не могат да мушнат стъклени прозорци в контейнера за тази цел. Минават работниците от камиона,изритват стъклата настрани,събарят ги,чупят се ,те изтеглят контейнера и си “свършват” работата!Ако контейнерите са препълнени и има отпадъци отстрани,въобще не ги прибират,или не почистват околовръст!Счупени съдове,от които животните изнасят отпадъци навън!

    Истина януари 20, 2020 7:36 pm Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *