Подай сигнал

,,Брикел“ на бизнесмена Ковачки, осъди РИОСВ Стара Загора

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора,в мачалото на септември миналата година , наложи принудителна административна мярка и спря производството на гълъбовсков ТЕЦ , заради намерени отпадъци с неизяснен произход , които се горят там . В жалбата си до съда , дружеството излага съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед , заради липса на мотиви и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и несъобразяване с целта на закона. На делото Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора редовно и своевременно призован за съдебното заседание, не се явява, нито представлява, не изразява становище по основателността на жалбата.
Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните , констатира ,че в заповедта не са описани пълно, ясно и точно фактите и обстоятелствата, въз основа на които органът приема за извършени от оператора деяния, квалифицирани като нарушения ,не е конкретизирано в какво се изразяват нарушенията, кога, къде, при какви обстоятелства са извършени. И осъжда Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *