Подай сигнал

Пробно преброяване на населението през пролетта

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и секретаря на община Казанлък Иванка Иванова взеха участие във второто заседание на Централната комисия по преброяването. По време на заседанието бяха одобрени общините, в които ще се проведе пробно преброяване, инструментариума за преброяването и изискванията към преброителите. От 22 януари до 15 февруари 2021 г. предстои да бъде проведено 18-то преброяване на населението и жилищния фонд. То ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. По своята същност преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година.

Комисията реши пробното електронно преброяване през периода 20 – 26 март т.г. да се проведе за населението от цялата страна, а класическото преброяване с преброители да се осъществи от 27 март до 2 април само в общините Разград, Велинград и район „Студентски“ на Столична община. В периода 9 – 13 март предстои да бъде направен предварителен обход на районите, в които ще се проведе пробното преброяване.

В процес на обсъждане са критериите за подбор на преброители и контрольори, предстоящите обучения и графика на дейностите по подготовката на пробното преброяване. В края на януари предстои да бъдат сформирани общинските комисии за пробното преброяване.

„От гледна точка на общините процеса по предварителния обход за събиране и актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите е от особена важност“ – подчерта в рамките на заседанието изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и постави въпроса какви данни ще могат да се използват от общините. Информацията, събирана в рамките на преброяването, би била изключително полезна за работата на местните администрации при актуализирането на данните, с които общините разполагат в момента като вида на конструкцията на сградите, броя на етажите и др. Актуален е проблемът за дефиниране на точните адреси, предвид факта, че е предвидено създаването и на адресен регистър.

Вторият кръг въпроси на НСОРБ е свързан с ангажиментите на общините за определяне на броя на ползвателите на услугите в имота. В Преброителната карта на този етап са включени обектите и ползвателите, т.е. изпълнена е само една част от задълженията ни определени в ЗМДТ. Затова Сдружението предлага формулиране на подходящи въпроси, които да изяснят броя на ползвателите на услугите в имота.

По отношение на инструментариума за извършване на преброяването, НСОРБ е внесло и писмени предложения, които предвиждат включване на допълнителни въпроси в преброителната карта към съответните раздели, свързани с достъп до обществен транспорт и сметосъбиране и сметоизвозване, а също така и достъпа до културни обекти и събития.

Преброяването през 2021 г. ще използва т.нар. „георефериране“, което ще даде възможност данните за всяка сграда да бъдат въведени в регистър с географските си координати, които ще бъдат определени при предварителния обход. След като бъде създадена базата данни, се предвижда да бъде предоставена за ползване от общините, които сами ще могат да нанасят в нея новите сгради или да заличават разрушените.

НСОРБ внесе и няколко предложения, свързани с по-добрата организация на процеса по преброяването. Сдружението предлага да се премине към фиксирано заплащане на преброителите, да бъдат заплащани транспортните разходи на преброителите и да се предвидят всички подробности, свързани с извършване на преброяването в труднодостъпни райони, вилни зони и квартали, в които има и придружител. Предложихме и да се предвидят средства от бюджета на НСИ за предварителните обучения на преброителите. Предложенията ни ще бъдат обсъдени след пробното преброяване през март и ще се търси такава възможност.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *