Подай сигнал

Бизнесмен : ,, Брокер от Казанлък ме измами с хиляди левове , чрез фалшиви нотариални актове ,,

Бизнесменът разказа , че през 2012 г . се занимавал със земеделие . Издал пълномощно на представящия се за брокер на недвижими имоти – Пламен Георгиев да изкупува земи на името на фирмата му . За целта казанлъшкия ,, брокер „ , получавал средства за да заплаща земите и комисионни за сделките . Срещу сумата , Георгиев представял нотариален акт . Изненадващо през 2014 г . взимал само парите , но не давал нотариални актове . Казвал ,че има , но когато Чавдар Дохчев ги проверява се оказва , че няма такива актове . Изведнъж му предоставил три нотариални акта , за които се установява , че са фалшиви . Пламен Георгиев , дори променил две цифри с ЕГН – то си в тях , като пълномощник за да избяга от наказателна отговорност . Ето това са трите фалшиви акта . Извършена им е графологична експертиза , която доказва фалшифицирането .Ето това е един от фалшивите актове:

В нотариалните актове е уговорено извършено плащане на сумите в брой от пълномощника на дружеството / Пламен Георгиев / – купувач , което обстоятелство, наред с изготвянето на самите актове свидетелства, че същите служат за оправдаване на получена сума – в противен случай изготвянето им е лишено от всякаква логика. Георгиев е използвал неистински официални документи, за да създаде у Дохчев неправилна представа по отношение на условията, при които извършва акт на имуществено разпореждане – покупка на имот. Парични средства на Георгиев , Дохчев предоставил с цел плащане на продажната цена на закупувани от трети лица имоти поради което и ,,БРОКЕРА ,, е съставил неистински официални документи, с които да удостовери разходването на средствата съобразно целта на предоставянето им. Съставянето на неистински официален документ с цел въвеждането на Дохчев в заблуждение, че с предоставените от него средства са закупени имоти доказват и наличието на пряк умисъл и особена користна цел . Съгласно счетоводната книга на „Винари Ланд”ООД действително има плащания към Георгиев, но са посочени нотариални актове, по които има реални сделки. Сделките по инкриминираните актове, първоначално осчетоводени в дружеството , са сторнирани след като е установено обстоятелството, че актовете са неистински . Платените по тях суми, обаче, стоят като разход на дружеството, извършен към Пламен Георгиев , което е видно от друг вид счетоводна справка – сметка доставчици . Винаги плащането на сумите от страна на Дохчев, са предхождали съставянето на пълномощно за продажба на съответната земя и сключване на окончателен договор за покупко-продажба . Всички действия на брокера на недвижими имоти са престъпление на чл. 209 ал. 1 от НК и чл. 309 ал.3 вр. ал. 1 от НК, а именно умишлено и с конкретни действия е въвел в заблуждение лицето, от което се стреми да получи имотна облага, че ще му извърши някаква услуга (или достави определена стока, извърши определена работа и пр.), същият да не е имал намерение и възможност да изпълни поетия ангажимент, като поемането му е единствено с цел да набави за себе си имотна облга . Пламен Георгиев е съставил и е използвал документ с неистинско съдържание .

Категория
КРИМИНАЛНО

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *