Подай сигнал

НОИ забавили кметът на Копринка да закрие фирмата си . Съдът решава остава ли на поста си

ВМРО поиска предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания кмет на с. Копринка – Кенан Саид с мотива , че не е прекратил участието си в търговско дружество и  не е подал в срок заявление за напускане на фирмата , която продължава да действа и след встъпването му в длъжност . Съгласно ЗМСМА  в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати , той е теябвало да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността си като ЕТ . Изискването на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е избраният кмет да предприеме действия за прекратяване на търговската си  дейност, без да указва ясно и конкретно какви са тези действия. Заличаването на Едноличен търговец е действие със сложен  юридически състав. При него се изисква предприемане на действия пред НОИ и заявяване на удостоверение по чл. 5 от КСО. Кенан Саид е имал фирма , която не е действала повече от 10 години . На 18.11 .2019 г .,той е подал заявление пред НОИ в офис Казанлък и едва на 02.12. е получил заповед от ТП на НОИ Стара Загора за извършване на ревизия, която е част от процедурата по издаване на удостоверението за заличаване . В заповедта се посочва, че такава ревизия ще бъде извършена в срок от 40 работни дни след връчването й . Едва след приключването на тази ревизия е възможно издаване на изискуемото удостоверение по чл. 5 от КСО, което обяснява забавянето на  изпълнението на задължението от страна на избрания кмет и това налага заявяването за заличаване на ЕТ в Търговския регистър, на 04 декември 2019 г.  ,без представянето на изискуемото удостоверение. Самото удостоверение е издадено в срока за обжалване на този отказ и затова е подадено ново заявление. Кенан Саид е съдружник и управител в друго дружество и е прекратил съдружието си и управленската си функции в едномесечния срок, само защото законът не изисква документи, които имат по-дълъг срок за издаване от един месец. Заради липсата на въпросното удостоверение , Агенцията по вписванията отказва заличаването на едноличния търговец .В ОИК Казанлък е представен оригинален пощенски плик з, удостоверяващ датата на която Кенан Саид е получил отказ да бъде заличена регистрацията на ЕТ . В доклад на Постоянната комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт при ОбС Казанлък, се посочва , че кметът на Копринка е представил декларации, с които е декларирал наличието на регистрацията като ЕТ и не е укрил тези факти.  Предстои Административен съд Стара Загора да се произнесе по казуса .
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *