Подай сигнал

Така нареченото „споделено пътуване”, остава извън обхвата на Наказателния кодекс

Сред вносителите на изменията в Наказателния кодекс са народните представители от Стара Загора от ГЕРБ – Борис Кърчев и Радостин Танев .Според тях инкриминирането на „нерегламентирания превоз” на пътници е наложително, тъй като са налице увредени обществени отношения, които не е възможно да бъдат защитени единствено с административни санкции. Освен това става въпрос за защита на обществени отношения със значителна обществена значимост. Единствено чрез методите на наказателното право може да бъде намерен основният търсен ефект, а именно бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентирания превоз на пътници, който се извършва във вреда и на самата държава, а в не по-малка степен и на обществото.
Престъплението следва да е обособено в Глава шеста, Раздел втори от Особената част на наказателния кодекс, . С деянието се увреждат и други, допълнителни обществени отношения, освен водещите, а именно: правото на гражданите на безопасен и регламентиран транспорт, осигуряване на застраховане, техническа безопасност, увреда правата на конкуренцията, т.е. нелоялна конкуренция.
Престъплението води до щета на фиска, пътниците и конкуренцията.
Субект на престъплението може да бъде всяко наказателно отговорно лице, което извършва такъв вид превоз. От обективна страна престъплението е формално, на просто извършване. Достатъчно е да е довършено изпълнителното деяние. От субективна страна следва да е налице пряк умисъл.
Така нареченото „споделено пътуване”, ще остане извън обхвата на Наказателния кодекс, тъй като при него не са налице предпоставките за осъществяване на дейността „обществен превоз на пътници“, чието определение се намира в Закона за автомобилните превози.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *