Подай сигнал

55 деца са отпаднали от училище през миналата година в Казанлък

378 деца от Община Казанлък , подлежат на обхват по  Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 102-ма от малчуганите са в риск , с натрупани неизвинени отсъствия по неуважителни причини . За голяма част от учениците е установено , че са в чужбина .Отпадналите от образователната система за изминалата учебна година са 55 , а реинтегрирани са 28 ученика .По данни на МОН през учебната 2017/2018 г. при 70% от случаите на върнати или записани за първи път в образователната система деца и ученици основната причина за повторно отпадане е промяна на местоживеенето на семейството или невъзможност да се открие къде пребивава семейството. В 8% от случаите причината за повторното напускане на системата на образование е здравословни проблеми на детето или родителя. Едва в 18% от случаите родителите заявяват нежелание или проявяват неглижиране към проблема. Останалите две идентифицирани причини за повторно отпадане са заживяване на семейни начала (2%) и извършване на престъпление (2%).

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *