Подай сигнал

Шофьори нагло паркират по тротоари и градинки

Въпреки наказанията и глобите за паркиране в зелените площи, всеки ден нагли шофьори си позволяват да оставят колите си, където намерят.
Пешеходците са основен фактор като участник в движението по пътищата в населените места, но в закона за движение по пътищата пише, че на автомобилите се разрешава да се намират по тротоарите при определени условия, въпреки че те са предназначени единствено за пешеходци. Моментната картина показва, че поради ограничените места за паркиране масово това се случва по тротоарите, което затруднява предвижването и създава предпоставки за инциденти.
Напоследък става доста модерно да вървят по улиците инспектори от определена община и по свой собствен начин да тълкуват разпоредби за паркиране и в резултат на това да съставят констативен протокол за извършено нарушение, което да поставят под чистачката на автомобила и го смятат за връчен на нарушителя.  Чл. 98 ал. 2 т. 2 от ЗДвП изрично забранява паркирането на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях. В цитираната разпоредба има условие – съответното моторно превозно средство следва да затруднява достъпа до жилищни сгради и гаражи. Като погледнем от другата страна следва, че паркирането на тротоара е позволено стига да не пречи на достъпа до жилищни сгради и гаражи.Законът за устройство на територията /ЗУТ/ в чл. 22 ал. 2 урежда, че площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра.  Няма изрично разделяне на площите между сгради на тротоари и улици, което допълнително потвърждава, че стига да се спазят изискванията за паркиране на тротоара, няма изрична забрана. Освен това чл. 94 ал. 3 от ЗДвП указва, че се допуска престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

Пътищата са публична и частна собственост съгласно чл. 8 от ЗП. Републиканските пътища са изключителна държавна собственост. Общинските пътища са публична общинска собственост, следователно собственик на пътищата в града е съответната община, а управлението на пътищата в съответната община е възложено на кмета на общината .
Категория
ОБЩЕСТВО

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *