Подай сигнал

Защо Община и Държава да купуват частна собственост за 1 милион лв.? Реставрирана ли е Стоян Стайновата къща в нарушение на Закона ?

В интернет върви петиция в която се настоява за участие на държавата при откупуване на Стоян Стайновата къща в гр. Казанлък със стенописите от Иван Милев и превръщането й в негов музей. Къщата е обявена за продан в софийска агенция за недвижими имоти за сумата от 500 000 евро . На практика до момента тя се оказва непродаваема и без интерес към нея . Къщата на ул. ,,Иван Вазов „16 ,кв. 205 по плана на Казанлък е архитектурно строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение . Тя е построена през 1906 г.по проект на арх. Никола Занков Проданов , а през 1925 г. вестибюлът на първия етаж е изписан с фрески от Иван Милев . Та :въпросният Паметник на културата, който наследниците е трябвало да превърнат в музей , доскоро се е предлагал за нощувки в платформата booking .

В началото на тази година стана ясно , че Стоян Стайновата къща в Казанлък, е обявена за продан от собствениците . Статутът и трудността да бъде поддържан имотът е причина наследниците на сградата, да я обявят за продажба срещу 500 хил. Евро.

Съгласно Решение N:15 / 16.02. 1994 на Старозагорски окръжен съд , през 1975 г. ,къщата е отчуждена за ,, Къща – музей на Иван Милев „. Наследници тогава са Минка Златева и Александър Манев . Манев е получил парично обезщетение за своя дял от имота , а Златева е била настанена в тристаен държавен апартамент , който по – късно ,през 1979 г. е закупила. След смъртта й , наследниците й ПРОДАВАТ имота на Община Казанлък . Собствениците са обезщетени парично . ДО ТОЗИ МОМЕНТ В ОБЩИНАТА НЕ БЕШЕ УСТАНОВЕНО НАЛИЧИЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО/ Отговор на Заявление по ЗДОИ от 10.01.2020 г /..

От съдебното решение е видно ,че имотът не е бил ползван за ,, Къща – музей на Иван Милев “. Сградата е ползвана , преди реституцията от администрацията на отдел ,,Култура“ на Община Казанлък . По-късно сградата е предоставена на Художествена галерия Казанлък .

В периода 1982- 1986 г. От Националния институт по паметниците на културата е извършена реставрация на стенописите на стойност 134 439 лв. , осигурени от държавата . С решението на от 1994 г. Стоян – стайновата къща е върната на наследниците. Дали те са върнали парите от обезщетенията и средствата за реставрацията е неясно към този момент .

В началото на тази година ,стана ясно ,че къщата отново е реставрирана . След проверка , обаче в Националния документален архив на НИНКН се установи , че за реставрацията не е внасян проект за съгласуване по Закона за културното наследството. Не е заявявана виза за проектиране , както и не е внасяна за одобрение проектна документация и не е издавано Разрешение за строеж от Община Казанлък. По Закона за устройство на територията , обектът е от първа категория . Приемането на изпълнените реставрационни дейности , не е извършено от комисия , назначена от Министърът на културата , каквото е изискването на чл. 83 ,а от Закона за културното наследство . Това е изключително тежко нарушение на ЗКН , имайки в предвид ,че обектът е със статут от национално значение .

Десислава Петкова

 

 

Категория
РАЗСЛЕДВАНЕ

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *