Подай сигнал

Нов режим на работа в „Арсенал“ Казанлък от понеделник

От понеделник-16 март „Арсенал“ Казанлък влиза в режим на работа при форсмажорни обстоятелства.
Това съобщи  изпълнителният директор на „Арсенал“ Николай Ибушев, по време на проведено днес, в ДК „Арсенал“ съвместно  спешно заседание на целия разширен ръководен екип на „Арсенал“, и „Арсенал 2000“,с участието на директори и заместник-директорите на заводи, началниците на отдели, сектори, синдикати.
В срещата участваха и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, управителят на МБАЛ Казанлък д-р Кети Маналова и юрисконсулът на „Арсенал“ Мариета Пепелешкова.
Поводът за срещата бе предприемането на  нови, по- разширени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID 19, с цел опазване живота и здравето на работещите.
Обсъдена бе настоящата ситуация в страната и на територията на Казанлък, в резултат на което се предприемат следните мерки:
Считано от утре, понеделник, 16-ти март до 29-ти март- неделя, включително, се редуцира в голяма степен съставът на работещите в двете дружества, с цел осигуряване на нужното карантинно пространство и липса на контакт.
На директорите по заводи е разпоредено до 10,30 часа утре да представят графици за възможностите по отдели, цехове и звена за дистанционна работа или преминаване на двусменен режим, при намален състав,  там, където  това е възможно и в зависимост от задачите за изпълнение, без да се нарушават срокове и графици за изпълнение по подписани вече договори. Новите графици ще бъдат оповестени утре на работещите.
Всички останали работници и служители ще бъдат в платен или  неплатен отпуск за периода, в зависимост от  възможността на всеки работник.
Напълно затварят до второ нареждане столовете за хранене на територията на „Арсенал“ и този в Мъглиж, до второ нареждане затварят  библиотеката в дружеството и фирмения музей.
На цялата територия на дружеството започва посвеместна дезинфекция,    минимум три пъти в  денонощието, съгласно предписанията на служба „Трудова медицина“ , като се осигуряват и дезинфектиращи препарати. Дезинфекцират се битови помещения, тоалетни, цехове, общи части.
В отделите и звената, където се налагат контакти с повече хора ще бъдат осигурени лични предпазни средства и предпазно облекло.
С лични предпазни средства ще са и работещите с документи служители.
Автобусите от вътрешнофирмения транспорт, които извозват работещите по отдалечените заводи ще се дезинфекцират преди и след извозване на всяка смяна. На дезинфекция подлежат дедалки, под и всички метални части, които се докосват. В автобусите няма да се допускат правостоящи, с цел спазване на нужната санитарна дистанция.
Същото важи и за външния транспорт. Дезинфекцията за него е гарантирана от фирмите, с които „Арсенал“ има сключени договори.
На работниците, ползващи т вътрешен и външен транспор се препоръчва да спазват нужната дистанция от поне метър, като при необходимост автобусите ще извършват повече курсове до извозването на всички пътуващи.
На двата основни пропускателни портала на „Арсенал“-Казанлък  и на площадка Мъглиж ще бъдат осигурени термокамери, с цел да се „засичат“ преминаващите работници с повишена температура.
Засечените по този начин с термокамера работнииц с повишена температура на входните портали, ще остават там, без да бъдат допускани на територията на дружеството.
Разкриват се специални стаи – изолатори на територията на Звеното за долекарска помощ в „Арсенал“, на основните портали в дружеството и на портала в Мъглиж. В тях ще бъдат настанявани за първоначална анамнеза до изясняване на ситуацията и връзка с личен лекар съмнителните случаи.
При невъзможност за връзка с личен лекар, връзката трябва да е с Регионалната здравна инспекция или на телефон 112.
За работниците, които получат оплаквания, докато са на територията на дружеството, това ще става в изолаторите на съответната територия- Казанлък и Мъглиж .
За целта медицинският персонал към Звеното за долекарска помощ в „Арсенал“ ще бъде подсилен с общо 4 медицински сестриот Община Казанлък, изпратени по разпореждане  лично от кмета Галина Стоянова.
От утре сутрин- 16-ти март на входните портали на дружеството  в Казанлък и Мъглиж, пропускателният режим ще е със спазване на дистанция от метър между работещите, маркирана при влизане и излизане от турникети.
От ръководството на „Арсенал“ умоляват всички работещи в дружеството, които имат симптоми като кашлица, отпадналост, температура, болки в мускулите,  да не явяват на работа, а да потърсят личен лекар или помощ от телефон 112.
При констатирана диагноза от личен лекар и назначена карантина, болничният лист за 14 дни ще се издава от личиня лекар, в последния ден на карантината.
Ако бъдат пренебрегнати тези симптоми и въпреки това работниците се  явят на работа, то те ще бъдат връщани от техните ръководители, за спазване на горната процедура.
За всички онези, за които се наложи да потърсят медицинска помощ по време на действието на форсмажорния план на територията на „Арсенал“, телефоните са:
Звено за спешна долекарска помощ „Арсенал“ – вътр. 33-33 и мобилен номер 0882 987 873
За завод Мъглиж – вътрешен 21-15 и мобилен номер  0882987874
И двете звена ще работят на двусменен режим на работа.
Утре в екстремно съвещание на ръководството на „Арсенал“ ще се реши кои цехове остават да работят и кои –не.
От утре започва и работа по възстановява щетите от инцидента, възникнал миналата седмица в завод 4 в Мъглиж.
Настанените в МБАЛ двама работника, пострадали при инцидента, вече са изписани от казанлъшката болница и се възстановяват в домашни условия.
При промяна в начина на работа и форсмажорните обстоятелства, колективът на „Арсенал“ и „Арсенал 2000“ ще бъдат своевременно  уведомени за да предприемат необходимите действия.
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *