Подай сигнал

Казанлък с безработица 3,6 %

През месец февруари 2020г. в област Стара Загора на работа са постъпили 699 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 640 лица, по програми за обучение и заетост – 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 58 лица.

176 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 224 са от групата на специалистите и 299 са безработни лица без квалификация. 

По степен на образование с висше образование са 125 лица, със средно 375 и с основно и по-ниско 199 лица.

През месец февруари в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 721свободни работни места, на първичен пазар на труда 681 и за субсидирана заетост  40 работни места, от които 10 по програми за обучение и заетост и 30 по ОП РЧР.

Равнището на безработица през м. февруари е 4,5 на сто при 6,2 на сто за страната – за областта стойността се запазва същата спрямо предходния месец. Спрямо м. февруари 2019г. равнището на безработица в областта нараства с 0,2% /от 4,3% през 2019г.на 4,5%/.

Към 29.02.2020г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 6 579като спрямо предходния месец /696/ е отчетено намаление от 117 души, а в сравнение с м. февруари 2019г.регистрираните безработни нарастват с 204 бр. /от 6 375 през 2019г. на 6 579 лица през 2020г./. 

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,5% и Казанлък – 3,6%а с най-високо – общините Николаево – 31,0% и Братя Даскалови – 27,9%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция заедно с област Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *