Подай сигнал

Община Казанлък подпомага социално слаби граждани , малкия и среден бизнес и градския транспорт

Предстои да бъде увеличен бюджета за еднократните помощи със 30 000 лева във връзка с еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от социално подпомагане и бюро по труда .

От намни вноски и тротоарни такси от 01.04.2020 г.ще бъдат освободени наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения/кафеавтомати/, тротоарно право, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение срещу предоставяне на декларация и служебна проверка.

Прогнозното намаление на приходите от тези наематели за бюджет 2020 г., във връзка с мярката е 88 000 лева, от които 37 400 лева за м. април и 50 600 лева за м. май.

Обществения транспорт ще бъде дотиран с 20 645 лв. за месец март.

Кметът Галина Стоянова предлага до 30 юни 2020 г. да се удължи срокът за ползване на 5 % отстъпка от дължимата от физически и юридически лица такса битови отпадъци, при условие, че се заплаща годишната такса, а патентния данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение, за периода, в който не е извършване дейност, налогът да се възстанови пропорционално.

Общата прогнозна сума за покриване на пакета от антикризисни мерки от бюджета на Общината възлиза на 251 445 лева.

Средствата могат да бъдат осигурените от:

Компенсиране на „РЕЗЕРВ“ в начален план по дейност 998 „Резерв“, заделен на основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии със сумата от 100 000 лева‘

Във връзка с обявеното кризисно положение и забраната за културни, спортни и други мероприятия, както и затварянето на учебни и детски заведения, предлага, остатък от средствата да се компенсира от:

предвидената субсидия по бюджета на Община Казанлък за 2020 г. към „Фондация Чудомир“ за „Чудомирови празници“ в размер на 20 000 лева.

Намаление с ¼ на Културен и международен календар – 45 000 лева;

Намаление с ¼ на Туристически календар – 13 000 лева;

Намаление на издръжката на детските градини с 73 445 лева от подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *