Подай сигнал

Нови 423 безработни по време на извънредното положение в Казанлък

През м. март 2020 г. в Дирекция „Бюро по труда Казанлък са се регистрирали нови 631 безработни лица, като само за периода 16-31 март (след обявяване на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020 г.) са се регистрирали 423безработни, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина. В сравнение със същия период на м.г., регистрираните безработни лица през месеца са били 353 или с 278 по-малко, а през аналогичния период 16-31 март 2019 г – 172 или с 251 по-малко. През първия ден на м. април новорегистриранитебезработни лица са 78 (22 на 01.04.2019 г.). 

На 01.04.2020 г. по предварителни данни броят на регистрираните безработни на територията на ДБТ Казанлък е 2828 лица.За сравнение на същия ден преди една година, т.е на 01. 04. 2019 г. в бюрото по труда са установени общо 1951регистрирани безработни. Нарастването на годишна база се изчислява на 877 лица или 44,95% ръст.

През м.март 2020 г. работа на първичния пазар са започнали общо 109 безработни лица, като през периода 16-31 март те са 36. През месец март в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък са обявени общо 43 свободни работни места, 31 от тях са от частния сектор. За сравнение, през същия месец на 2019 г. в ДБТ Казанлък, работа на първичен пазар са започнали 207 души, а са обявени 150 свободни работни места. 

ДБТ Казанлък приема заявления на хартиен носител от регистриранитебезработни лица за предоставяне на обезщетения за безработица. 

От 01.04.2020 г. в ДБТ Казанлък се приемат заявления от работодателите по ПМС 55. Заявленията се подават лично на хартиен носител, или по електронен път, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. На официалната страница на Агенция по заетостта са публикуваниподробни указания към работодателите, както и телефони с отговорни служители във всяка Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Регионална служба по заетост” за консултиране и предоставяне на допълнителна информация по прилагането на ПМС 55.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *