Подай сигнал

Руши се къщата на БСП в Казанлък. Партията дължи пари на Общината-не ги плаща

Къщата на Дочо Сапунов /Работнически клуб,, Дружба” е обект Национална културна ценност.Тя е собственост на ПП ,,Българска социалистическа партия” и е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата през 1974 г.На 03.01.2019 г. след сигнал на граждани е извършена проверка от длъжностни лица от Общинска администрация ,които установяват ,че са необходими ремонтни и реставрационни дейности по фасадата и покрива,поради провисване и пукнатини по еркера и липса на улук и обшивка ба стрехата ба покрива.С писмо от 07.02.2019 г. до Главния архитект на Община Казанлък собственикът на сградата потвърждава,че същата е компроментирана и моли да бъдат дадени указания за необходимите действия

За необходимите действия по аварийно – конструктивното укрепване на сградата.Община Казанлък уведомява Министерството на културата за състоянието на къщата и необходимостта от назначване на комисия по чл.72 от Закона за културното наследство.

На 22.02.2019 г.е извършена повторна проверка от представител на Община Казанлък и Регионалния инспектор по опазване на културното наследство , които с констативен протокол дават указания в 7 дневен срок от получването му , собственикът да постави временна метална ограда на отстояние 1,5 м.от източната фасада на сградата ,да извърши укрепване на ерекерното излизане на етажа чрез подпиране на еркера на три места .

Със Заповед N:443/28.03.2019г.,кмета на Казанлък назначава комисия ,включваща представители на Министерството на културата ,РДНСК и Община Казанлък.

На 16.05.2019 г.е извършена проверка ,която установява,че част от дадените указания за които срокът е изтекъл не са изпълнени -не е поставена временна ограда ,която да ограничи достъпа на гражданите

На 17.05.2019г.е извършена и проверка по ЗКН.Комисията предлага да бъде задължен собственикът да възложи конструктивно обследване и пълно фотозаснемане на сградата , въз основа на което да възложи проект за укрепването на къщата и той да бъде изпълнен след съгласуване с Министерството на културата.

Кметът на Казанлък въз основа на констатациите наа комисията издава Заповед N:819/31.05.2019 г.,с която задължава собственикът да извърши тези действия в двумесечен срок.

Общината за своя сметка поставя метални заграждения на къщата на БСП ,като стойността наа разходите е 963,04 лв.с ДДС .Община Казанлък е изпратила покана за доброволно заплащане на сумата от собственика ,но досега тя не е заплатена.

Община Казанлък очаква да получи информация от Министерството на културата дали е внесен проект за съгласуване , тъй като срокът за това по Заповед 819/31.05.2019 г.е изтекълна 10.08.2019

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *