Подай сигнал

Безопасни и устойчиви европейски храни

Знаете ли колко вода е необходима за производството на този хамбургер? 2393 литра. А за гарнитурата от пържени картофки? Как продуктите, използвани за производството на картофите, въздействат върху опрашителите и човешкото здраве? От храненето и транспортирането на добитъка до обработването на храните, начинът, по който се храним днес, не е устойчив. ЕС иска да повиши жизнеспособността на веригата за доставки на храни в Европа с новата стратегия „От фермата до трапезата“. Това означава опазване на околната среда, биоразнообразието, земеделските производители и човешкото здраве. Парламентът иска да постигне още по-амбициозни цели. „Искаме да направим повече по въпроса за продоволствената сигурност в Европейския съюз. Искаме да направим повече по въпроса за самодостатъчността и да приложим извлечените поуки от кризата с COVID-19 що се отнася до доставките на храни.“ В началото на веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти са земеделските производители. Членовете на ЕП искат да осигурят подкрепа както за тях, така и за риболова и рибните стопанства в периода на преход към устойчиво селско стопанство. „Неустойчивото производство на храни е опасно за човешкото здраве, а също за здравето на животните; опасно е и за околната среда. Трябва да започнем да произвеждаме храната си по по-устойчив и екологичен начин.“ Парламентът иска да намали зависимостта от пестициди и да прекрати деградацията на земеделските земи. Друго предизвикателство, което трябва да преодолее ЕС чрез по-съвременен подход към производството на храни, е разхищението на храни. 88 милиона тона храни се изхвърлят в ЕС всяка година. Парламентът иска да намали тази цифра наполовина до 2030 г.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *