Подай сигнал

Прострелян щъркел

Поредния пострадал щъркел бе  докаран днес в Спасителния център на ,,Зелени Балкани “ в Стара Загора.Сигнала за ранената птица е подаден тази сутрин в Община Бяла.Най-вероятно щъркелът е прострелян.Птицата бе настанена в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващо специализирано лечение. Там за щъркела ще бъдат положени необходимите грижи и в случай че се възстанови напълно, ще бъде върнат в природата преди есенната миграция на вида. Ако обаче не може да се справи сам в естествени условия, ще бъде оставен за отглеждане в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора.Белият щъркел е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи. Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. За физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.  В случай на доказано умишлено убиване на защитен вид може да се търси и наказателна отговорност по НК- лишаване от свобада от 1 до 3 години.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *