Подай сигнал

Как деловодител без педагогически стаж стана директор на училище .Един конкурс с много въпросителни

В началото на месец юли, РУ на МОН Стара Загора, обяви директорски конкурси.Между тях и за директор на ОУ ,, Паисий Хилендарски” село Хаджидимитрово. За него документи подава педагогически специалист със завършена магистратура ,,Организация и управление на образованието”. Изненадващо Председателя на комисията за допускане на кандидатите за конкурс, изпраща писмо с което уведомява кандидата, че не е допуснат до конкурс.Мотива:,,представената диплома за магистър ,, Организация и упавление на образованието” не отговаря на изискванията за заемането на длъжността директор.

Съгласно чл.33 на Наредба 15, обаче длъжността директор на училище се заема от лица, придобили висше образование с квалификационна степен магистър и с не по-малко от 5 години педагогически стаж. И явно отсраняването от директорския конкурс за училището в село Хаджидимитрово , цели отстраняване на повече правоспособни кандидати от конкурса.Още повече ,че от в националния седмичник за образование ,,АЗбуки” е публикувано Приложение от което става видно ,че с тази диплома кандидатът може да кандидатства за директор на училище във всяка една област в България, само не и в Старозагорска.

Справка в официалния сайт на ВТУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” показва ,че :,,Завършилите пълния курс за магистър ,,Управление на образованието” имат право да заемат следната длъжност в образованието:

-директор на институции в системата на предучилищното и училищното образование

След подадено възражение за отказ за допускане в конкурс ,изненадващо РУ на МОН допуска кандидатът.

 

Но…………………конкурсът печели другия кандидат.Доскорошен деловодител в ОУ ,,Паисий Хилендарски” с.Хаджидимитрово и без необходимият 5 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ, каквото е изискването на конкурса.Новият директор е завършил Математика и информатика в университет ,,Ангел Кънчев” Русе /випуск 2013/.

За случая е сезиран Министърът на образованието.

Категория
ОБЩЕСТВО

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *