Подай сигнал

Окръжен съд Стара Загора,отказа да върне на работа бившия директор на ОУ,,Георги Кирков“

С възивна жалба до Окръжен съд Стара Загора,Любомира Абдишева обжалва решението на Казанлъшки районен съд .Според нея то е незаконосъобразно и необосновано. Съдът, като обсъдил направените в жалбата оплаквания, извършвапроверка на обжалвания съдебен акт.

Предявени са три обективно съединени иска – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на Абдишева на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за времето, през което е останала без работа поради уволнението.

Ищцата сочи, че по силата на Споразумение от Кодекса на труда и проведен конкурс заемала длъжността „директор“ на ОУ „Геотги Кирков“, връчена й на 10.10.2019 г., ѝ бил прекратен трудовия договор, без посочена дата на прекратяване. Твърди, че заповедта била незаконосъобразна.

Описаните в 15 точки нарушения на трудовата дисциплина не били конкретизирани, не били описани време и начин на извършването им, както и не била посочена формата на вината. Липсвало обосноваване на тежки нарушения на трудовата дисциплина и в какво се изразявала тяхната тежест, какви вреди били причинени на училището и какво е било нейното отношение. Твърди, че уволнението било незаконно . Били описани нарушения, по отношение на които бил изтекъл законоустановения 1 – годишен срок. В текста на обжалваната заповед липсвали данни кога били открити нарушенията. Твърди, че не била извършила описаните в обжалваната заповед нарушения на трудовата дисциплина. Не били налице извършени от нея тежки нарушения на трудовата дисциплина и работодателят не обосновал такива нарушения в обжалваната заповед, не ги дефинирал като тежки .

 

За изясняване на обстоятелствата по делото са събрани пред първоинстанционния съд гласни доказателства. От показанията на свидетеля М.Г.В., обслужващ училището счетоводно, се установява, че документацията се съхранявала в училището и във връзка с проверка на РУО не го бил търсил никой. Сочи, че извънредният труд бил на общинско ниво на КТД и заплащането било извършвано на база часове. Ставката за събота и неделя била 100 процента, изплащали 200 процента. Сочи, че получавал заповед от директора за начисление на извънреден труд и я изпълнявал.

 

От показанията на свидетеля М.Т.Х., учител в ответното училище, се установява, че през учебната 2018-2019 г. била класен ръководител на 7-ми „а“ клас, където учило детето А.В.Д., което отсъствало от края на ноември до пролетната ваканция. Твърди, че била информирана от директора на училището лично, че това дете ще отсъства. Детето отсъствало и в предходните учебни години. Свидетелката сочи, че това обстоятелство било училищна, обществена тайна, абсолютно всички в класа, в който учило детето, знаели. Ситуацията била от месец ноември до месец март, идентична с предните години – от ноември до март то отсъствало. Били информирани, че ще отсъства 1-2 седмици преди това. Сочи, че не му поставяла отсъствия в дневника, когато отсъствал, защото такива били указанията от директора – да не се пишат. Това било казано на нея и колегите й. твърди, че имало натиск за това и всички колеги не писали отсъствия. Твърди, че нанасяла оценки и присъствия, защото проявила наивност и се доверила на директора. Била уведомена от директора 1-2 седмици преди да отсъства детето. Тя и колегите ѝ били информирани, директорката ги събрала в учителската стая. Тя казала, че „А. ще отсъства, да не се пишат отсъствия и да се ориентираме в ритмичността, да се приключи учебния срок“. Сочи, че декларации във връзка с отсъствията като класен ръководител правила и се подписвала, на А. отсъствия за периода, не отразявала. Предавала на директора декларациите.

От показанията на свидетеля Р.М.К., учител в начален етап в ответното училище, се установи, че през лятото замествала директора от 22.07. до 31.08., като през това време имало проверка от РУО – на 26.07.2019 г. Предварително не била уведомена за това. Били поискани документи, за които се обадила на г-жа Абдишева и за които разбрала, че не разполагала в момента. Това били книга за решения на педагогическия съвет, книга заповеди на директора, входяща и изходяща документация и папка с учениците за 1-ви и 5- ти клас. Други документи не могла да предостави, само с тези разполагала. Били поискани много документи. В този момент била единственият работещ в училището, заедно с част от помощния персонал. Липсващите документи не знаела къде се съхраняват. Сочи, че финансови документи не били поискани, а поискали само дневници и досиета. Твърди, че знаела от колеги, че детето Д.В.Д. отсъствало.

От показанията на свидетел Б.И.Б., бивш учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Г.К.“, се установи, че преподавал на двете деца Д. и А.. През 2018/2019 г. те не посещавали редовно часовете, идвали в началото на учебната година, заминали за Н. или Х., там учили. Така се знаело в обществото. Към края на 2-ри срок, през м. април/май идвали обратно в училището.Отсъствия не им писал, защото имал забрана от г-жа А.. Твърди, че лично на него му е казвала директорката и чрез колеги, било забранено. Накрая на срока имали събрание и г-жа А. напомнила на всички да не се пишат отсъствия на тези деца, но оценки трябвало да им се напишат. На това събиране присъствали много колеги, г-жа А. казала за оценките – „да ги има, да има последователност, ритмичност на оценките, всичко да е изрядно, но да не се пишат отсъствия“. Сочи, че на него забележка му била правена лично, че нямало нанесени оценки. Писал и слаби оценки, но директорката казала, че трябвало да са по-високи. Съобразил се с нейното искане, всичко се случвало под стрес, натиск, закани за уволнение, изгонване. Постоянно им се натяквало и напомняло да имат оценки и да нямат отсъствия. Много учители си купили химикали с гумичка, за да си трият отсъствията. За всички класове се отнасяло това, разпореждането било от 1-ви до 7-ми клас. Сочи, че оформял годишни и срочни оценки, оценките трябвало да са отлични. Твърди, че никой не е писал никакви отсъствия, а оценки писали всички.

Вещото лице по делото е дало заключение, че бившата директорка за периода 10.09.2018 г. – 10.09.2019 г. е ползвала отпуск общо 71 дни, като отпускът през месец септември 2018 г. е ползван за периода от 17.09.2018 г. до 28.09.2018 г.

Изчислено е допълнителното трудово възнаграждение за извънреден труд,като на 10 служителяе било в размер на 100 %.

Воден от това ,Окръжен съд Стара Загора със свое решение от днес потвърждава решението на Районен съд Стара Загора и осъжда Абдишева , да заплати на ОУ „Георги Кирков“ сумата в размер на 1100 лева , представляващи разноски за въззивното производство.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *