Подай сигнал

Събарят бившия ТЕЦ в Казанлък

През 2013 г.с решение N:358/15.08.2013 г.по търговско дело N:19/2013 г.на Окръжен съд Стара Загора дружеството ,,Топлофикация Казанлък“ АД по искане на кредитор е обявено в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост с начална дата-14.10.2011 г.и по отношение на него е открито производство по несъстоятелност.

Шест години по късно-на 20.12.2017 г.обявената в несъстоятелност ,,Топлофикация Казанлък“АД продава на ,,Завод за пружини“АД,гр.Крън поземлен имот с площ 50231 кв.м.,начин на трайно ползване:за топлоенергийно производство,ведно със следните сгради находящи се в имота:

10 сгради с предназначение:промишлена сграда

1 сграда с предназначение:сграда за водоснабдяване и/или канализация

1 сграда с предназначение:административна сграда и 1 сграда с предназначение:хангар.

,,Завод за пружини“АД Крън е някогашен арсеналски завод и е приватизиран по линия на РМД през 1999 г.Общо 103 са акционерите в него.С най-голям дял от собствениците-38% е бившия председател на Общинския съвет на БСП – инж.Александър Минчев.В Съвета на директорите влизат :Стефан Манчоров бивш независим кандидат за кмет на Казанлък,синът на Минчев-Димитър Минчев и Иван Видев.

Видно от заявление за достъп до обществена информация и решение по него N:1737/21.10.2020 г.на кмета на Община Казанлък, на 15 юли тази година собственикът на земята и сградите на бившата ,,Топлофикация“,а именно ,,Завод за пружини“АД, уведомява кмета,че има сключен договор с изпълнител за събаряне на сгради и съоражения:9 броя промишлени сгради,2 броя комини и димоотводите към тях и водоохладителна кула.В договора е предвиден срок 5 месеца за събаряне и предаване на строителна площадка.

В изпълнение на инввестиционното си намерения,Завода подава в Общината и План за безопасност и здраве и План за управление на строителния отпадък.При подробното им разглеждане,експертите на Община Казанлък са установили недостатъци по отношение на описанието на подлежащите на събаряне сгради,последователността на дейностите и чстични несъответствия между дейностите и технологиите,

На 10.09.2020 г.Община Казанлък е отказала одобряването на Плана за безопасност и здраве до отстраняване на несъответствията.

С ново заявление от 16.09.2020 г.е внесен нов План за безопасност и здраве, който е одобрен.

С уведомление на 01.10.2020 г.Завод за пружини, уведомява Община Казанлък, че започва дейностите по реализиране на събарянето на бившия ТЕЦ Казанлък, като дейностите трябва да приключат в срок до 11.03.2021 г.

Категория
КАЗАНЛЪК

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *