Подай сигнал

Адвокатската колегия в Стара Загора се обяви против преустановяването на провеждане на открити съдебни заседания

Обмисля се за периода от 15 ноември до 31 декември 2020г., насрочените деля  да бъдат отсрочени за нови дати, но не по – късно от 15 юли 2021г. Посочената цел на обмисляната законодателна промяна е  да се спре разпространението на COVID 19 сред магистратите и съдебните служители.Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Стара Загора счита , че подобна мярка  за втори път през текущата календарна година, би нарушила правата на гражданите, ограничавайки правото им на достъп до правосъдие и справедлив процес, проведен в разумни срокове. Разглеждането на делата ще бъде  за втори път или трети път отложено, което би имало негативни последици за страните, които ще претърпят нови вреди от забавяне на правосъдието. Забавянето разглеждането на делата би задълбочило и без това възникналата икономическа криза и би засилило напрежението в обществото. Предвидените изменения предвиждат повторно спиране действието на съдебната система, което води до застрашаване на правовата държава, поради липсата на съдебен контрол. За да се осигури в максимална степен осигуряването на принципа на разделение на властите, е необходимо да има непрекъснато работеща и функционираща съдебна система. Съобразно конституционните разпоредби, съдебната система има функция да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. .Спирането на работа на съдилищата и съдебната система като цяло, ще доведе до възможности за произвол от страна на държавната администрация, ще даде възможност за погазване на конституционно закрепени права и свободи на гражданите, и ще наруши нормалното функциониране на правовата държава.

Адвокатите, приканват  представителите на всички власти в държавата, и най-вече на законодателната и изпълнителната власти, да се въздържат от действия, които биха застрашили устоите на държавността и правовия ред. Призовават  за спазване на всички основни права на гражданите, закрепени както в Конституцията, така и в международните актове, сред които са правото на защита, достъп до съд, правото на справедлив процес в разумни срокове.

През периода от 13. 03. 2020г. до 13. 05. 2020г. съдилищата бяха затворени, което препятства дейността на съдебната система, лиши гражданите от ефективна и бърза правна защита, забави значително разглеждането на делата.  Възстановяването на дейността на съдилищата и пренасрочването на отложените съдебни заседания доведе до прекомерно насрочване на дела през кратък период от време или дори по едно и също време, което от една страна предпоставя по – голямо струпване на хора пред и в съдебните зали, а от друга поставя в невъзможност защитниците/адвокатите да осъществят в пълнота и пълноценно техните задължения, свързани със защита правата на гражданите.

,,Считаме, че в съдилищата са въведени достатъчно мерки за защита от разпространение на заболяването. Извършва се непрекъснато дезинфекция на помещенията, поставени са защитни прегради, които ограничават максимално близостта на магистратите с граждани и адвокати, създадена е организация, която да минимизира риска от разпространение на заразата. Рискът от разпространение на вируса в сградите на съдилищата е сведен до минимум, в сравнение с голямата част от обществото, работещо в далеч по – рискова среда и носещо в не по –малка степен тежестта на извънредната епидемична обстановка.”-казват от адвокатската колегия в Стара Загора

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *