Подай сигнал

Общинският съвет на Казанлък ще заседава извънредно.Приема облекчения за наемателите на търговски обекти

,,Местният парламент“ на Казанлък ще заседава извънредно на 11 януари .Той ще вземе решения ,касаещи неотложни нужди на гражданите,каза председателят му Николай Златанов. Съветниците ще вземат решение за разкриване на 2 нови социални услуги.Едната е ,,Асистентска подкрепа” – специализирана социална услуга, която включва:

– подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата със следните дейности:

· самообслужване,

· движение и придвижване,

· промяна и поддържане на позицията на тялото,

· изпълнение на ежедневни и домакински дейности и

· комуникация.

– Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде всяко лице:

· в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

· деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Казанлък са предвидени за включване в услугата 167  потребители,  като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един Личен асистент е трима.

Необходимият брой лични асистенти, които следва да обслужват горепосочения брой потребители е 56 човека.

Ще бъде разкрита и нова Социална услуга – ЦНСТ /Център за Настаняване от Семеен Тип/, за деца и младежи с увреждания с капацитет 15 потребители. В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите 9 към момента младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

Разкриването на новата услуга стана възможно след като Министерството на здравеопазването предостави на Община Казанлък сграда в североизточната част на двора на ДМСГД  „Мария Луиза“, с. Бузовград. Действията са предприети във връзка с планираната и провеждана държавна политика на трансформация и активна деинституционализация на всички подобни структури като Специализираната институция за деца с увреждания на територията на община Казанлък – ДМСГД  /Дом за Медико-Социални Грижи за Деца/ „Мария Луиза“ в с. Бузовград. На мястото на ДМСГД предстои Министерство на здравеопазването да сформира Център за комплексно обслужване /ЦКО/. Там ще получават дневни грижи деца с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

Общинския съвет ще трябва да гласува и предоставянето на 100 000 лева на Общинското дружество ,,Балканинвест“, за стартирането на дейността градски електротранспорт .

По предложение на общинския съветник от ДПС Джамал Папарланов ще се разгледа и проект на решение за освобождаване от наеми и такси на наематели на Община Казанлък ,извършващи търговска дейност за периода 27.11.2020 г. До 31.01.2021 г.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе чрез видеоконферентна връзка.

Категория
КАЗАНЛЪК

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *