Подай сигнал

Закриват Дома в Бузовград на 15 февруари

Министерският съвет прие постановление за закриване считано от 15 февруари 2021 г. на осем домове за медико-социални грижи за деца,между които и този в Бузовград.На негово място ще бъде изграден  център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

 Анализът на дейностите, осъществявани в ДМСГД и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. По тази причина ще бъдат създадени Центрове в тези области, чрез които да се осигури необходимата подкрепа за децата с увреждания от общността. Част от тези деца  до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в Домовете.В дейностите на центровете се предвижда да се извършва назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация, обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда, посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социални услуги от резидентен тип.

Ранното разпознаване на проблеми в една или повече области на развитието и оказването на навременна подкрепа от специалисти има изключително значение за преодоляване или намаляване на негативните последствия и е предпоставка детето да развие в максимална степен своя потенциал, а също така и да не се допусне неговото институционализиране.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *