Подай сигнал

Обявиха конкурс за Началник-отдел “Култура и туризъм”

Минималните изисквания, за заемане на  длъжността: са висше образование бакалавър;професионална област – културология, туризъм, хуманитарни, изкуство, икономика и мениджмънт, публична администрация. Кандидатите трябва да имат 4 години трудов и / или служебен стаж в сферата професионалната област/.Те трябва да имат умения за работа с компютър – Word, Excel, работа в Интернет среда и други специализирани програми свързани със сферата на дейност, както и да владее чужди езици.Началникът на отдела ще ръководи и отговаря за дейността на Отдел „Култура и туризъм” в изпълнение на законите и законосъобразните актове, в т.ч проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината и създава условия за тяхната реализация; координира работата на общинските културни институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината; организира и обезпечава щатно дейностите на общинските и регионални културни институти, съобразно тяхната специфика, функции и нормативни изисквания; осигурява финансирането на местните и държавни дейности по културата, организира, ръководи и контролира финансовата дейност на дейностите в отдел „Култура и туризъм”, следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина; планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината и осъществява контрол при неговото изпълнение;

участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен; съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути.Размера на основна месечна заплата за длъжността е 1 200 лв. Кандидатите трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема „Културно-

исторически особености на Община Казанлък, тяхната проекция в европейското пространство и маркетинг на туристическите продукти”.

Крайния срок за подаване на документите е до 16.00 ч. на 02.04.2021 г.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *