Подай сигнал

За втори пореден мандат съдия Радослава Маждракова ще ръководи Районен съд – Казанлък

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Радослава Маждракова за административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък. Съдия Маждракова ще продължи да ръководи институцията през следващите пет години, за което получи 13 подкрепящи гласа при изслушването й пред кадровия орган.

В резюме съдия Радослава Маждракова представи концепцията си, с която кандидатства за втори управленски мандат в Районен съд – Казанлък – един от натоварените в страната. Като основни мотиви посочи дългогодишният си юридически стаж и натрупаният административен опит при вземане на стратегически и отговорни решения, свързани с пряката правораздавателна дейност на съда, както и с управлението на собствеността, финансовите и човешки ресурси.

Приоритетните цели, които съдия Маждракова си постави, са отстояване на бързото и качествено правосъдие и усъвършенстване на организацията на работа на съда, непрекъснатото повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, осигуряването на максимален и ефективен достъп до правосъдие, включително чрез въвеждане на електронното правосъдие.

Подкрепа за съдия Маждракова заявиха Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев – членове на Висшия съдебен съвет, които акцентираха на нейния висок професионализъм, на проявените етични и лидерски качества, на създадената организация в съда за преодоляване на проблемите с натовареността, както и на резултатите от нейния успешен първи управленски мандат.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *