Подай сигнал

Фирмата за норки изнесла през 2018 г. .ценни кожи за 11 000 000 $,отчела приходи 3 000 лв.

Според данни на регистъра на UNCTAD (комисията на ООН за търговия и развитие) от България през 2018 г. са изнесени ценни кожи с косъм на стойност 11,3 млн. долара. Сумата е значителна на фона на нивата от предишни години и повдига въпроса: Кой е реализирал този експорт?

Износ без продажби

Единственият голям производител на ценни кожи в България е „Фармпро“ ООД. Фирмата произведжа над 99% от продукцията в България. Според годишните финансови отчети (ГФО) фирмата почти не отчита продажби, а само нарастване на запасите. Продажбите декларирани за 2018 г. са само 3000 лв.

Това поставя въпроса: Кой е реализирал експорта за 2018-та от 11,3 млн. долара, след като най-големия производител е декларирал продажби само за 3000 лв.?

 

Финансовият анализ посочва и друга интересна информация от регистъра на UNCTAD. През 2018 г. от България са изнесени в Дания сурови ценни кожи на стойност 9,053 млн. долара, но през същата година е регистриран и внос на сурови ценни кожи от Дания в България на почти същата стойност – 9,055 млн. долара. Двете операции очевидно са свързани, но не са отразени във финансовите отчети на нито една от фирмите-производители на сурови ценни кожи в страната.

Отговорните институции лесно могат да установят дали не става дума за фиктивен внос-износ, целящ заобикаляне плащането на данъци или прикриване на търговски операции. Но дори случаят да не е такъв, остава да се обясни износът на сурови ценни кожи за Полша: през 2018 г. – 1,946 млн. долара и 272 хил. долара за Гърция, които също липсват като декларирани продажби в отчетите на двете съществуващи ферми. Именно Дания, Полша и Гърция са основните производители на ценни кожи в Европа.

В допълнение към ситуацията в страната, анализът изнася факти за икономическия срив в световната индустрия за ценни кожиKopenhagen Fur, най-голямата аукционна къща за ценни кожи в света в средата на 2019 г. е уволнила над 100 служителя, след като през 2018 г. е освободила други 40. Според историческата статистика на датския аукцион, след 2016 г. цената на кожите е спаднала до около 78% от средната за периода след 2001 г. Анализът посочва, че през последните три години 2016-2018 г. световният износ на ценни кожи е на по-ниско (75%) от средното за последните десетилетия ниво. Ръстът на пазара между 2010 и 2015 г. вероятно е свързан с глобалната финансова криза и търсенето от инвеститорите на алтернативни активи, включително стоки на лукса. След 2016 г., резкият спад на световния експорт се дължи на изострящите се критики относно етичната страна на този бизнес и отказа на големи модни компании да използват ценни и екзотични кожи в своите колекции.  

Основната ферма за кожи у нас – трайно на загуба

Информацията във финансовия анализ на сектора показва също, че основният производител на ценни кожи в България – „Фармпро“ ООД, работи трайно на загуба и за последните четири години регистрира счетоводна загуба от общо 1,002 млн. лв., което води до отрицателен собствен капитал (-1,029 млн. лв.).

Фирмата отчита много ниски приходи от продажби, спаднали до едва 3 хил. лв. през последната година. Това води до висока задлъжнялост, като между 2015 и 2018 г. размерът на задълженията ѝ се увеличава със 110% и вече надхвърля 25 млн. лв. Посочените факти водят до силно неблагоприятни коефициенти на финансова автономност и на задлъжнялост. Освен това ГФО показват, че фирмата поддържа между 50 и 70 хил. лв. задължения към персонала и още 20 хил. лв. задължения за социални осигуровки, което говори, че като работодател тя не е изряден платец.

Като заключение икономическият анализ обобщава, че щетите внушително надхвърлят реалните и потенциалните публични икономически ползи от отглеждането на животни за ценни кожи, и възможно най-скоро Република България следва да приеме законодателство, забраняващо отглеждането на животни с основна цел добив на кожи, като се определи преходен период, достатъчен за възстановяване на реално направените производствени инвестиции (но не по-дълъг от 3 години).

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *