Подай сигнал

Земеделският министър заповяда спиране на горската сеч

Служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков е издал заповед, с която на практика се спира неналежащата горска сеч, съобщава сайтът на ведомството.

Това пише вестник “Сега”, като се позовава на съобщение от сайта на ведомството.

Според нея “до края на годината се ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии. Забраната обхваща  изсичането на гори в 15 метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Сазлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска.

 

Преустановява се и сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони. Ограничават се сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.”

Ще се допускат само санитарни, принудителни и технически сечи, когато трябва да се опазват горските територии от пожари, при усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката. Сечи ще бъдат провеждани и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

По нареждане на проф. Бозуков държавните предприятия ще намалят и с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване на дървесина по горскостопанските планове.

За изпълнението на заповедта горските стопанства ще иззвършват засилен контрол, а в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства ще бъдат изпращани мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите.

Изпълнителната агенция по горите пък трябва да предприеме действия за дигитализация и осигуряване на публичност на дейностите в горския сектор.

Article Tags:
· · ·
Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *