Подай сигнал

Казанлък има вече медиатор. Деляна Балканска : Не винаги споровете биват разрешавани в съда

Съществува спор между вас и друго лице, който не можете да разрешите сами?

Преди да прибегнете до съдебно дело или дори вече да сте започнали такова, помислете дали да не се обърнете към медиатор. Възможно е чрез медиация проблемът да се реши по-бързо и по-благоприятно и за двете страни.

Тя е все още на различен етап на развитие в отделните държави-членки на Европейския съюз, но става все по-популярен метод на решаване на спорове и постигане на взаимно приемливо споразумение като алтернатива на съда. 

Деляна Балканска със сигурност е от онези   хора, които помагат да се разреши един назряващ конфликт или вече влязъл в съда спор. Тя е професионалист  в договарянето, успокояването на страстите и намирането на решения, полезни за всички. Със сигурност може да очаквате от нея да управлява  разговора  и да ви насочи  да намерите  допирните си точки, общи цели и да направите  нещо полезно за всички за в бъдеще.Запознайте се с първият медиатор в Казанлък – Деляна.

Какво представлява медиацията и какви са нейните предимства пред стандартната съдебна процедура?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Съдебното производство е състезателно производство, предоставящо защита на физическите и юридически лица за техните нарушени права при стриктно спазване на строго определени процесуални правила, не подлежащи на договорите или промяна на страните.

Докато с медиацията се цели разрешаване на спор и управление на конфликт, като се подпомага на страните в спора да постигнат взаимноприемливо решение. Медиацията, за разлика от съдебния процес е стриктно конфиденциална, докато съдебните производства са преимуществено публични, с изключение на лимитативно определени случаи, при които публичността може да бъде ограничена.

Сравнявайки двете процедури дори и само по този критерий, може да бъде направено заключение, че медиацията позволява изграждането на една неформална сфера на поверителност, в която пожелание на страните участници може да бъдат разкрити и обсъждани като факти, така и потенциални решения. Всичко това се осъществява без наличието на допълнителен стрес, съпровождащ съдебния процес.

При какви казуси може и при какви не може да се използва медиацията, като метод за разрешаване на спорове?

Според българския Закон за медиацията, медиация може да се проведе по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица…, както и в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. И не се провежда друго, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

Медиацията може да се провежда по време на съдебно производство, тогава, когато лицата бъдат пренасочени към медиация или сами изявят това желание.

С какви конкретни случаи се занимава?

Медиацията е подходяща при спорове, когато е важно  за спорещите страни да избегнат съдебен процес, поради емоционални или лични причини. Когато наистина е важно отношенията да бъдат запазени.

Подходящо е да се ползва медиация, когато спорът е сложен и изисква гъвкавост и творчество при намиране на желаното решение, също така когато е необходима висока степен на поверителност за запазване на тайна, пряко свързана с личния живот на едно или повече лица.

Когато се стигне до медиация, трябва ли страните да имат адвокати?

На първо място, ролята на юриста в медиацията, се различава сериозно от ролята му в съдебния процес. В медиацията юристът действа като консултант, който помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му. Не е задължително да присъстват адвокати по страните, освен, ако други условия не изискват, тяхното присъствие.

Задачи и отговорности на медиатора?

Медиаторите отговарят за създаването на благоприятна среда за конструктивен разговор между страните за разрешаване на спора, както и за своята безпристрастност и неутралност и запазването на тайните на страните. Те направляват разговора като осигуряват изслушване на всеки, проучване на спорните въпроси и фактите, изследване на интересите на всяка страна, и подпомагат проучването на подходящи варианти за разрешаване на спора според критерии, приемливи за страните.

Може ли наистина един спор  да бъде избегнат, как и на каква цена?

По принцип, спор не може да бъде избегнат, имаме само избор как да го разрешим, като медиацията е един алтернативен начин, в случая, спорът да бъде разгърнат в една затворена, конфиденциална среда, създадена по време на медиацията.

Какво те накара да се насочиш към медиацията като професия?

Това, което предизвика в мен интерес към това съвсем ново начинание е текущия, обучителен период от живота ми. Аз съм студент в юридическия  факултет на ВТУ и още през първата година на обучението си, имах удоволствието и честа да участвам в съдебна практика, която ми даде възможността да се докосна до становището и процеса на различни казуси, а именно така направих едно сравнение, че не винаги споровете биват разрешавани в съда, поради лични отношения на участниците, които по време на процеса са установили, че могат да разрешат спора по различен и помирителен начин. Това ме провокира да започна да търся друга алтернатива, която да бъде в помощ на спорещите страни.

Още като малка имах едно такова приличане , към споровете на възрастните, интересно ми беше да разбера, защо спорят и какво се случва между тях, за да стигнат до неразбирателство. За себе си осъзнах, че с хора, с които сме имали спорна ситуация, говорили сме открито и сме я разрешили взаимоотношенията ни са се задълбочили, доверието е нараснало и продължаваме да поддържаме още по-силна връзка, може би понякога прекалявам с въпросите си, но не го правя от любознателна, гледна точка, желанието ми е да изследвам хората, да вникна в проблемите им и същевременно да им бъда полезна.

Един спор не може да бъде избегнат, но винаги може да бъде внимателно разгърнат и по-правилния и удачен начин разрешен.

Категория
ИНТЕРВЮ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *