Подай сигнал

Обявяват в ликвидация ,,Казанлъшка Искра“ ЕООД

 

На предстоящото си заседание ,Общинския съвет на Казанлък ще разгледа предложението на кмета Галина Стоянова „Казанлъшка Искра“ да бъде открито производство по ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД. Към настоящият момент дружеството е в тежко финансово състояние. Счетоводната загуба за 2020 г. е 7 577,99 лв., при печалба в размер на 3 170 лв. за 2019 г. Дружеството не разполага със собственост, която чрез отдаване под наем би му донесла допълнителни приходи.,,Имайки в предвид, че в. „Искра“ е с трайна традиция, наложила се с годините и е важен за гражданите на община Казанлък е необходимо да отбележим, че той няма да спре да се издава.“, сочи в мотивите си Стоянова . За целта предлага да се разкрият 2 щатни бройки към звено „Други дейности по икономика“, които ще гарантират издаването на в. „Искра“. За ликвидатор на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, е предложен досегашния управител инж. Симеон Стоилков. Той ще получи месечно възнаграждение в размер на 500 лв. Общинският съвет трябва да упълномощи Кмета на Община Казанлък , да подаде Заявление в Агенцията по вписванията за ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД. След вписване на новите обстоятелства, свързани с ликвидацията на дружеството, ликвидаторът трябва да отправи покана на кредиторите на „Казанлъшка Искра“ ЕООД. Ликвидацията е “последен етап от съществуването” на едно търговско дружество (ТД). До нея се стига, когато то е преустановило търговската си дейност – производството е спряло, не се приемат нови поръчки, не се участва активно на пазара.

Това е една от най-често срещаните процедури по закриване на бизнес, когато той не е потръгнал или съществуват противоречия между съдружниците, както и когато те или едноличният собственик на капитала не желаят продължаване на търговската дейност поради финансови или организационни причини.Според Общинския съветник от ,,Експерти за Казанлък“, който е подкрепен от колежката си Теодора Иванова от БСП ,,местния парламент“ трябва да заседава като общо събрание. Първо да разгледа ликвидацията на “Казанлъшка искара” ЕООД и второ да се направи дебат за бъдещата дейност на вестника.” Чавдар Ангелов от ВМРО е против ликвидацията , тъй като според него независимо от съществуващите финансови затруднения на общинското дружество, въпросът за съдбата на издавания от него вестник “Искра” трябва да бъде подложен на широко обществено обсъждане, преди да бъде взето окончателното решение за неговото ликвидиране.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *