Подай сигнал

По ниска раждаемост в областта . Раждат се повече момчета

През 2021 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 746 родени деца, като от тях 2 726 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 47 деца,
Броят на момчетата е по-голям от този на момичета , или на 1 000 момчета се падат 956 момичета.

Най-висока раждаемост е регистрирана в общините Николаево – 19.5‰, Гурково – 12.2‰ и Братя Даскалови – 11.6‰. В пет общини раждаемостта е по-ниска от средната за областта, като най-ниски стойности се наблюдават в общините Опан – 5.7‰, и Гълъбово – 8.2‰.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, нараства от 232 през 2020 г. на 254 през 2021 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години намаляват от 97 през 2020 г. на 95 през 2021 година.
45.7% от ражданията през 2021 г. са първи за майката, 37.6% – втори, а 16.7% – трети и от по-висока поредност.
През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена в област Стара Загора е 1.73, като остава без промяна спрямо 2020 година.
В област Стара Загора средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 25.9 години през 2020 г. на 26.0 години през 2021 година.
През 2021 г. броят на извънбрачните раждания е 1 864, или 67.9% от всички раждания в областта. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (78.6%) е по-висок отколкото в градовете (62.9%). За 73.5% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Категория
НОВИНИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *